fbpx

עתגרים

תכנית לאורח חיים בריא

רקע: תכנית חינוכית, דיגיטלית ופיזיטלית לקידום אורח חיים בריא, התכנית מיועדת למערכת החינוך הפורמלית

האתגר: לגרום לילדים, למורים ולהורים להתמיד ולנהל אורח חיים בריא ולהפוך את הבחירה הבריאה להיות הבחירה הקלה

הבלוטה: שילוב אתגרים המשתנים לכל עת עם תחום התזונה

השורה התחתונה: התכנית קיבלה הכרה ממשרד החינוך ונכנסה תוך כמה שבועות בלבד למספר בתי ספר בישראל